Om opbevaring af persondata

Den 25 maj 2018 trådte EUs persondataforordning i kraft. Persondataforordningen omhandler behandlingen og opbevaringen af personlige oplysninger. Du vil i det følgende læse hvordan Mille og Lykke IVS indsamler og behandler oplysninger der vedrører dig. 

Når du handler hos Mille og Lykke IVS, har vi brug for nogle oplysninger fra dig, for at kunne gennemføre handlen: 

  • Navn
  • Adresse
  • Postnummer & by
  • Emailadresse
  • Telefon/mobilnummer

Vi indsamler disse oplysninger for, at kunne levere produkter til dig samt for at opfylde vores forpligelserne til bogføring. Disse oplysninger, samt oplysninger om, hvilke vare du har kønt, bliver gemt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår som oplysningerne vedrører jf. bogføringslovens § 10, hvorefter vi sletter disse oplysninger. 

Mille og Lykke IVS indsamler automatisk oplysninger om dig, når du besøger Hjemmesiden. Dette er eksempelvis din IP-adresse, hvilken browser du bruger, hvad du søger på, og hvilken type computer, tablet eller telefon du benytter dig af. Dette gør vi for at at forbedre vores hjemmesidens brugervenlighed for dig og for at øge konverteringen herpå. Disse oplysninger gør også, at Mille og Lykke kan lave en bedre og relevant markedsføring til dig som bruger.


Ved tilmelding til vores mail afgiver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle oplysninger om dig. Eksempelvis navn, adresse, e-mail og telefonnummer samt information om, hvilke produkter du har købt og eventuelt returneret.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til vores mail bruges til, at administrere tilmeldingen, og til at tilbyde dig en relevant og direkte markedsføring med særlige fordele. Vi kan eksempelvis sende dig information om nyheder på shoppen, som du har givet samtykke til, at vi må sende til dig.


BRUG AF DATABEHANDLERE

Mille og Lykke IVS anvender eksterne virksomheder til at foretage den teknisk drift af Hjemmesiden. Mille og Lykke IVS kan i nogle periode have eksterne virksomheder til, at udføre en målrettet markedsføring, forbedring af hjemmesiden og fremvisning af dine bedømmelser af vores produkter. 

Disse firmaer er databehandlere, og behandler data, som vi er ansvarlige for, under vores instruks. Databehandlerne er underlagt fortrolighed om dine oplysninger og må ikke bruge de informationer vi har fra dig, til andet formål end at opfylde deres aftale med os.

 

Mille og Lykke IVS gør brug af Google Analytics v/Google Inc. Denne virksomhed er placeret i USA og er databehandler. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret via databehandlerens certificering under EU - U.S Privacy Shield. 

Kopi af denne, kan du finde her:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI


DINE RETTIGHEDER

For at skabe åbenhed og gennemsigtighed omkring behandlingen af din personlige oplysninger, skal Mille og Lykke IVS også oplyse dig om dine rettigheder til det. 

 

Indsigtsretten 

Du har ret til, at få oplyse hvilken data vi har registreret om dig og til hvilken formål, hvem der modtager og behandler disse data, samt hvorfra vi har indsamlet denne data fra dig

Ønsker du at modtage en mail om disse oplysninger bedes du skrive til hej@milleoglykke.dk. Vi fremsender kun personlige oplysninger til den mail, som disse oplysninger er tilknyttet. 


Retten til berigtigelse

Du har ret til, at få ukorrekte oplysninger om dig korrigeret, så vi ikke anvender fejlagtige oplysninger om dig. Dette skal du gøre ved en skriftlig henvendelse på hej@milleoglykke.dk så retter vi fejlen for dig. 

 

Retten til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få dine personlige oplysninger slettet af os. Det gælder eksempelvis, hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har noget juridisk grundlag for at fortsætte behandlingen af dine data. Hvis en fortsat behandling af dine personlige oplysninger er nødvendig, det kan for eksempel være i tilfælde, hvor vi skal overholde vores juridiske forpligtelser, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares i forbindelse med politiefterforskning, er vi ikke forpligtede til at slette de oplysninger, vi har registreret på dig.

Sletning af personlige oplysninger kan kun ske med tilbagevirkende kraft. Anmoder du om at få dine oplysninger slettet, skal du være opmærksom på, at der på ny vil blive indsamlet oplysninger om dig, hvis du benytter dig af vores virksomheds ydelser eller services i fremtiden.

Ønsker du ikke at vi skal indsamle oplysninger om dig, skal du ikke benytte dig af vores hjemmeside. 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få en kopi af de personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et maskinlæsbart format, ligesom du har ret til at overføre personoplysninger om dig selv til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering, segmentering og analyse, som vi foretager for at kunne gøre vores kommunikation og markedsføring relevant i forhold til dig.

Du har ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesse jf. pkt. 2.1 og 2.3.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til direkte markedsføring, eksempelvis nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du rette skriftlig henvendelse til os på hej@milleoglykke.dk jf. pkt. 4.2.2.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, over vores virksomheds behandling af dine personlige oplysninger. Din klage skal i den forbindelse indgives skriftligt pr. mail til dt@datatilsynet.dk.

  

KONTAKTOPLYSNINGER

Mille og Lykke IVS er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles via vores hjemmeside.

Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine beskrevet rettigheder eller hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores virksomheds persondatapolitik, kan du kontakte:

 

Mille og Lykke IVS

CVR: 39892480

Mail: hej@milleoglykke.dk

Tlf: 50 50 11 05

 

ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

Såfremt vi foretager ændringer i vores virksomheds persondatapolitik, vil du kunne se dette næste gang du besøger vores hjemmeside.

 

VERSIONER

Version 1 af Mille & Lykkes’ persondatapolitik dateret den 01.11.2018